Welkom

Kampinga Support Services biedt professionele dienstverlening op het gebied van secretarieel werk, virtuele assistentie, managementondersteuning en notuleerservice.

Kampinga Support Services kan u als ondernemer, organisatie, stichting of overlegorgaan de noodzakelijke ondersteuning bieden. Dit kan op zowel incidentele als op regelmatige basis.

De ondersteunende werkzaamheden worden met u afgestemd en gerealiseerd. Vooraf wordt de beste samenwerkingsvorm bepaald. Daarbij is alles bespreekbaar.

Bij deze flexibele dienstverlening heeft u altijd een vast en betrouwbaar adres om op terug te vallen. U heeft een ervaren en professionele secretaresse achter de hand en alleen productieve uren worden in rekening gebracht.